In bài viết

TPHCM trả lời về việc hỗ trợ gia đình ông Phan Trọng Đồng

(Chinhphu.vn) - Ông Phan Trọng Đồng (TPHCM) mắc COVID-19 (F0) vào tháng 11/2021 và có nhận được thông báo từ UBND phường về việc hỗ trợ F0, F1. Tháng 12/2021, ông đã nộp đầy đủ hồ sơ cho cán bộ phường và có ký nhận hồ sơ.

10/09/2022 14:02

Đến nay, ông Đồng đã nhiều lần đến UBND phường hỏi về việc hỗ trợ, nhưng đều nhận được câu trả lời là chưa có. Nay ông đề nghị cơ quan chức năng có câu trả lời về chính sách hỗ trợ cho F0, F1.

Về vấn đề này, UBND Phường 19, quận Bình Thạnh, TPHCM trả lời như sau:

Ông Phan Trọng Đồng có nộp hồ sơ (hỗ trợ đối tượng F1, F0 phải điều trị, cách ly y tế đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg) tại UBND Phường 19.

UBND Phường 19 đã tổng hợp hồ sơ trình UBND quận thẩm định, phê duyệt theo quy định. Khi nào được cấp kinh phí hỗ trợ từ cơ quan có thẩm quyền, UBND phường sẽ thông tin đến ông Đồng và nhân dân trên địa bàn phường sớm nhất có thể.

Chinhphu.vn