In bài viết

Tra cứu giá dịch vụ y tế ở đâu?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Hiền Sĩ (TP. Hồ Chí Minh) là chủ 1 doanh nghiệp tư nhân, đang kinh doanh máy phân tích khí máu động mạch. Doanh nghiệp của ông đang gặp khó khăn trong việc mua bán máy ở các bệnh viện, do cơ quan bảo hiểm không chấp nhận giá các thông số xét nghiệm của doanh nghiệp đưa ra.

03/03/2016 10:02

Tuy nhiên, ông Sĩ không biết giá cơ quan bảo hiểm chi trả cho các thông số là bao nhiêu hoặc cách tra cứu những quyết định của UBND từng tỉnh cho những thông số xét nghiệm sau: Xét nghiệm khí máu động mạch (ph, ch, pco2, p02); Điện giải: na ,k ,ca ,cl-; Ca ion hóa, glucose, lactac, htc. Ông Sĩ đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về vấn đề này.

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời ông Nguyễn Hiền Sĩ như sau:

Hiện nay, giá dịch vụ y tế được Hội đồng nhân dân hoặc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt, ban hành theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/1/2006 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu một phần viện phí và Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/2/2012 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.
 
Trong đó, tất cả các dịch vụ xét nghiệm đã được quy định tại các Thông tư nêu trên, để biết được mức giá của các địa phương đề nghị ông Sĩ vào các website của Sở Y tế hoặc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tra cứu.

Chinhphu.vn