In bài viết

Trà Vinh: 389 khách hàng đã lắp đặt điện mặt trời mái nhà

(Chinhphu.vn) - Hiện tổng số khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trên toàn tỉnh Trà Vinh là 389 khách hàng với tổng công suất 4.745,94 kWp.

31/07/2020 07:20

Công nhân Công ty Điện lực Trà Vinh kiểm tra, bảo trì hệ thống ĐMTMN

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), 6 tháng đầu năm 2020, Công ty Điện lực Trà Vinh phối hợp với Sở Công Thương Trà Vinh, chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động khách hàng, doanh nghiệp trên địa bàn lắp đặt ĐMTMN. Bên cạnh đó, công ty phối hợp với các cơ quan truyền thông (báo Trà Vinh, Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh, đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh) đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hiệu quả và lợi ích khi lắp đặt, sử dụng ĐMTMN.

Đến nay, khu vực văn phòng Công ty Điện lực Trà Vinh, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế, các điện lực và các trạm 110 kV đã triển khai hoàn thành 11 dự án ĐMTMN với tổng công suất 334,08 kWp, sản lượng điện phát lên lưới 6 tháng đầu năm tháng 2020 là 95.918 kWh.

Đối với các dự án ĐMTMN khách hàng đầu tư: lũy kế 6 tháng 2020, phát triển 161 khách hàng, tổng công suất khoảng 2.500 kWp (đạt 138,89% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020 EVNSPC giao 1.800 kWp và đạt 96,15% so với kế hoạch phấn đấu 6 tháng đầu năm EVNSPC giao 2.600 kWp).

Hiện tổng số khách hàng lắp ĐMTMN trên toàn tỉnh Trà Vinh là 389 khách hàng với tổng công suất 4.745,94 kWp; sản lượng điện phát lên lưới lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 là 1.423.379 kWh.

Công ty Điện lực Trà Vinh cũng gửi thư ngỏ, tổ chức làm việc và tư vấn khách hàng lắp đặt, sử dụng ĐMTMN cho tổng số 44 khách hàng tiềm năng có sản lượng tiêu thụ điện năng trên 1 triệu kWh/năm, trong đó có: 37 khách hàng trong lĩnh vực công nghiệp, 4 khách hàng thương nghiệp, 1 khách hàng nông nghiệp và 2 khách hàng trong lĩnh vực hoạt động khác.  

Theo ông Huỳnh Chí Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh, năm 2020, công ty phấn đấu phát triển 4.500 kWp.

BT