In bài viết

Trà Vinh: Bầu 49/50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh đã có quyết định công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử.

28/05/2016 12:32
Theo đó, 14 đơn vị bầu cử trên toàn tỉnh đã bầu ra 49 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, thiếu 1 đại biểu so với số lượng dự kiến.

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.