In bài viết

Trà Vinh: Nghề làm cỏ, đánh bắt thủy sản được xét hỗ trợ

(Chinhphu.vn) – Gia đình bà Yang Ting Thanh (xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) có 3 lao động: Mẹ bà làm việc tự do (nhổ cỏ, phụ dọn dẹp nhà...), chồng bà làm nghề kéo tôm, còn bà Thanh phụ bán quán ăn. Do dịch bệnh nên cả 3 người đều thất nghiệp.

01/12/2021 07:02

Nhà bà Thanh còn có 2 con nhỏ dưới 6 tuổi. Gia đình bà đã được cán bộ ấp ghi tên nhưng vẫn chưa được nhận hỗ trợ tiền hay lương thực. Bà Thanh đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, trợ giúp.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh trả lời vấn đề này như sau:

Thực hiện Khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 và Công văn số 4017/UBND-KT ngày 9/9/2021, đã xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác để hỗ trợ chính sách, trong đó có quy định ngành nghề “làm cỏ, đánh bắt thủy hải sản, phụ bán quán ăn,...” được hỗ trợ chính sách.

Do đó, trường hợp của bà Yang Ting Thanh, mẹ và chồng bà, xin liên hệ đến UBND xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang để được hướng dẫn làm hồ sơ giải quyết hỗ trợ chính sách theo Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh.

Chinhphu.vn