In bài viết

Trà Vinh phát triển bứt phá, bền vững

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 460/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh.

09/11/2023 15:32
Trà Vinh phát triển bứt phá, bền vững - Ảnh 1.

Trà Vinh phát triển bứt phá, bền vững.

Thông báo nêu: Tỉnh Trà Vinh có vị trí là vùng đặc thù về dân tộc, có địa chính trị quan trọng và chiến lược về kinh tế, quốc phòng, an ninh, có đường bờ biển dài, là tỉnh trọng điểm về kinh tế biển; có tiềm năng lớn về nông sản, thủy, hải sản giá trị cao; Tỉnh có lợi thế tài nguyên rất lớn về năng lượng tái tạo để trở thành một trung tâm năng lượng; có tiềm năng về phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử dựa trên điều kiện tự nhiên đặc sắc, văn hóa đa dân tộc; có nguồn lao động trẻ dồi dào; người Trà Vinh nhân văn, trượng nghĩa, can trường, chất phác, cởi mở, có truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, khát vọng phát triển.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh đã đoàn kết, quyết tâm cao, tư duy đột phá, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong 9 tháng đầu năm 2023, tăng trưởng GRDP đạt 8,51%, (xếp thứ 2/13 vùng đồng bằng sông Cửu Long và thứ 11/63 cả nước), trong đó, công nghiệp tăng 17,39%, nông - lâm - thủy sản tăng 2,04%; thu ngân sách đạt 100,28% kế hoạch, tăng 24,08%; giải ngân vốn đạt 52,54%. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, có 8/9 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 85/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2024 đạt Tỉnh nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, lao động được quan tâm; chính sách cho đồng bào dân tộc, xóa đói giảm nghèo được triển khai đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả được chú trọng. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh thực hiện tốt…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Trà Vinh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, thách thức cần khắc phục như: Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là các tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh còn thiếu và chưa kết nối với các trục giao thông chính của vùng và cả nước. Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp khó khăn; thu nhập bình quân đầu người còn thấp; một số công trình, dự án triển khai còn chậm tiến độ; chưa khai thác hết lợi thế về vận tải, logistics, năng lượng…

Khắc phục bằng được những hạn chế, tồn tại

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, tỉnh Trà Vinh quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, bằng sức mạnh nội sinh, không trông chờ, né tránh; khắc phục bằng được những hạn chế, tồn tại và cần tổng kết kinh nghiệm, phát huy những mô hình hay, cách làm hiệu quả. Những vấn đề đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện; những vấn đề chưa có quy định hoặc quy định không còn phù hợp thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội. Cần bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; kiên định mục tiêu xuyên suốt, nỗ lực, quyết liệt, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, nhận diện rõ thời cơ và thuận lợi; đổi mới phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện; phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả. Thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm đến đâu dứt điểm đến đó, việc nào xong việc đó.

Kinh tế biển làm động lực

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đẩy mạnh liên kết vùng, phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, tạo động lực mới. Thực hiện hiệu quả các trọng tâm chiến lược để tạo sự phát triển bứt phá, bền vững, dựa trên các trụ cột: (i) Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tư duy kinh tế nông nghiệp; (ii) Kinh tế biển làm động lực; (iii) Công nghiệp tập trung vào chế biến nông sản, năng lượng tái tạo; (iii) Thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao; (iv) Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đô thị đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Đồng thời, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế giao thông đường thủy của vùng, kết nối hiệu quả với các trung tâm kinh tế. Phát triển mạng lưới giao thông, hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ. Tập trung thúc đẩy ba động lực tăng trưởng (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu); khai thác tốt thị trường nội địa và nước ngoài; quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Đa dạng hóa các nguồn lực, huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư nước ngoài.

Tập trung phát triển công nghiệp chế biến, công nghệ cao, năng lượng tái tạo. Phát triển nông nghiệp hữu cơ, bền vững, ứng dụng công nghệ cao, giá trị gia tăng, gắn với xây dựng thương hiệu, hình thành các chuỗi ngành hàng chủ lực, phát triển thương mại điện tử, đẩy mạnh hơn nữa các sản phẩm OCOP. Phát triển du lịch dựa trên khai thác tốt các giá trị lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh

Trà Vinh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời; khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Chú trọng bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm; ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, tình trạng sạt lở; quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo. Tập trung đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa dạng hoá hình thức và nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; phòng chống hiệu quả các loại tội phạm; tăng cường công tác đối ngoại.

Vũ Phương Nhi