In bài viết

Trẻ dưới 6 tuổi khám bệnh trái tuyến hưởng BHYT thế nào?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Khắc Chinh có con 2 tháng tuổi, đăng ký khám BHYT tại Bệnh viện Xanh Pôn, TP. Hà Nội. Vừa qua, ông Chinh đưa con về quê, con ông bị ốm phải vào bệnh viện huyện để khám chữa bệnh. Ông Chinh hỏi, con ông có được hưởng BHYT khi khám chữa bệnh ở bệnh viện huyện không? Nếu có thì mức hưởng là bao nhiêu?

04/05/2016 09:02

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời ông Chinh như sau:

Tại Điểm c, Khoản 3, Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định từ ngày 1/1/2016 trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến huyện thì được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng của từng đối tượng.

Do đó, trường hợp con của ông tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến huyện và đã xuất trình thẻ BHYT sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong phạm vi được hưởng.

Chinhphu.vn