In bài viết

Trẻ em và người già không cần xuất trình thẻ BHYT?

(Chinhphu.vn) - Cử tri TPHCM đề nghị nên bỏ quy định phải xuất trình thẻ BHYT khi đến khám, chữa bệnh đối với trẻ em dưới 6 tuổi và người cao tuổi trên 80 tuổi. Đồng thời, đề nghị Bộ Y tế xem xét sửa đổi quy định tham gia BHYT theo hộ gia đình, bởi quy định bắt buộc tất cả thành viên trong gia đình phải tham gia BHYT còn bất cập.

28/03/2018 09:02

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời cử tri như sau:

Về kiến nghị nên bỏ quy định phải xuất trình thẻ BHYT khi đến khám chữa bệnh đối với trẻ em dưới 6 tuổi và người cao tuổi trên 80 tuổi: Thẻ BHYT được cấp cho người tham gia BHYT và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về BHYT.

Vì vậy, để được hưởng quyền lợi BHYT, người tham gia BHYT phải xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân khi đi khám chữa bệnh để hưởng quyền lợi theo quy định của Luật BHYT; riêng trẻ em dưới 6 tuổi, nếu chưa được cấp thẻ BHYT, gia đình trẻ có thể xuất trình giấy chứng sinh và giấy khai sinh để được hưởng quyền lợi về BHYT.

Về quy định tham gia BHYT hộ gia đình: Điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 là quy định tất cả các thành viên thuộc hộ gia đình phải tham gia BHYT.

Quy định này để bảo đảm nguyên tắc chia sẻ giữa người khỏe với người ốm ngay trong hộ gia đình, tránh tình trạng chỉ có người ốm mới tham gia BHYT. Việc quy định bắt buộc các đối tượng tham gia BHYT để thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện chính sách BHYT toàn dân. Trước đó, ngày 29/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 538/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 với một loạt các giải pháp cụ thể được nêu ra cũng như giao trách nhiệm cụ thể cho các Bộ, ngành có liên quan để thực hiện.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình, ngày 10/6/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn số 1018/TTg-KGVX về việc tăng cường phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT, trong đó Thủ tướng Chính phủ đã giao BHXH Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa các hình thức tuyên truyền, vận động để người dân tích cực tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình, đảm bảo trong năm tài chính có 100% thành viên thuộc hộ gia đình tham gia BHYT để được giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định của Luật BHYT. Phổ biến để người dân hiểu, đồng thuận và tích cực tham gia BHYT, thông báo việc thu hồi phần kinh phí đã được giảm trừ mức đóng nếu đến hết năm tài chính mà các thành viên của hộ gia đình đó vẫn không tham gia đầy đủ”.

Như vậy, việc tham gia BHYT hộ gia đình là nhằm thực hiện các nguyên tắc: Là hình thức bắt buộc được áp dụng với tất cả các đối tượng và bảo đảm chia sẻ sự rủi ro giữa những người tham gia BHYT. Riêng đối với các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng ngay từ thành viên thứ hai khi tham gia BHYT nhưng với điều kiện trong năm tài chính tất cả các thành viên trong hộ gia đình phải tham gia BHYT, nếu các thành viên không tham gia đầy đủ sẽ bị thu hồi phần kinh phí được giảm trừ là nhằm động viên, khuyến khích, và giảm thiểu khó khăn cho hộ gia đình.

Chinhphu.vn