In bài viết

Trẻ em Việt Nam ngày càng được bảo vệ và chăm sóc tốt hơn

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Quyền trẻ em LHQ đánh giá cao những thành tựu mà Chính phủ Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Trẻ em Việt Nam ngày càng được bảo vệ và chăm sóc tốt hơn.

01/06/2012 12:07

Ngày 31/5, tại Ủy ban Quyền trẻ em LHQ ở thành phố Geneva (Thụy Sỹ), Việt Nam đã bảo vệ thành công Báo cáo thực hiện Công ước của LHQ về Quyền trẻ em giai đoạn 2007-2011.

Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Doãn Mậu Diệp dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ Việt  Nam, đã trình bày báo cáo tại phiên họp lần thứ 60 của Ủy ban này.

Phiên trả lời của đoàn Việt Nam đã đáp ứng được hầu hết các câu hỏi do Ủy ban Quyền trẻ em LHQ đặt ra, và buổi bảo vệ trở thành một phiên đối thoại cởi mở và mang tính xây dựng giữa các chuyên gia thành viên Ủy ban Quyền trẻ em LHQ và đoàn đại biểu Việt Nam. Các câu  hỏi đặt ra nhằm tìm hiểu những khó khăn của Việt Nam khi thực hiện Công ước và giải pháp tháo gỡ của Chính phủ Việt Nam liên quan đến vấn đề cơ chế thực hiện và phổ biến Công ước, vấn đề lao động trẻ em, bình đẳng giới, cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em, khoảng cách vùng miền, thu thập thông tin dữ liệu trẻ em và vấn đề con nuôi.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết Ủy ban Quyền trẻ em LHQ đánh giá cao những thành tựu mà Chính phủ Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Ủy ban nhận xét ở Việt Nam, hệ thống pháp luật đến nay đã tương đối đầy đủ và toàn diện, phù hợp với các nguyên tắc và quy định của Công ước. Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, phê duyệt nhiều chiến lược, chương trình, dự án liên quan đến bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Trẻ em Việt Nam ngày càng được bảo vệ và chăm sóc tốt hơn; được phát huy quyền tham gia và bày tỏ ý kiến của mình trong các chương trình, kế hoạch quốc gia có liên quan đến trẻ em.

Ủy ban Quyền trẻ em LHQ xác định Việt Nam cũng đang phải đối mặt với  nhiều thách thức liên quan đến việc thực hiện Công ước do nguồn lực đầu tư cho trẻ em còn hạn chế.

Tuy nhiên, Ủy ban ghi nhận Chính phủ Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đảm bảo phù hợp, hài hòa với pháp luật quốc tế, khắc phục những tồn tại yếu kém trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, quan tâm, bố trí và huy động nguồn lực để đảm bảo các quyền của trẻ em Việt Nam được thực thi trong thực tiễn.

Khóa họp của Ủy ban kéo dài từ ngày 29/5-15/6 với 7 quốc gia trình bày báo cáo bao gồm Síp, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Nepal, Australia Hy Lạp và Algeria.

Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ 2 trên thế giới phê chuẩn công ước vào ngày 20/2/1990.

Nguyễn Chiến