In bài viết

Trẻ mầm non dân tộc thiểu số có được miễn giảm học phí?

(Chinhphu.vn) - Bà Hoàng Thị Trang thuộc dân tộc Mường, nguyên quán tại xã Lương Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Hiện bà làm việc và sinh sống tại TP. Việt Trì. Con gái bà Trang khai sinh theo mẹ, đang học mầm non tại đây. Bà Trang hỏi, con bà có được miễn giảm học phí theo diện người dân tộc thiểu số không?

14/05/2019 07:02

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ trả lời như sau:

Theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 về hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, đối với trường hợp là người dân tộc thiểu số quy định như sau:

- Tại Điểm k, Khoản 2, Điều 4 quy định trường hợp được miễn học phí: “Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người (bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn”.

- Tại Điểm a, Khoản 3, Điều 4 quy định trường hợp được giảm học phí: “Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền”.

Như vậy, con bà Hoàng Thị Trang khai sinh theo mẹ là người dân tộc Mường, hiện đang học mầm non tại TP. Việt Trì (không phải vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) không thuộc đối tượng được miễn giảm, học phí.

(Theo phutho.gov.vn)