In bài viết

Trên 9,2 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam ở Hòa Bình

(Chinhphu.vn) – 5 năm qua, với sự quan tâm của các cấp, ngành và sự ủng hộ, tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Hòa Bình với tổng kinh phí trên 9,2 tỷ đồng.

13/07/2012 09:19

Trong đó, Quỹ trợ giúp nạn nhân chất độc da cam quản lý trên 5,7 tỉ đồng, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin quản lý trên 3,5 tỉ đồng.

Qua đó, đã hỗ trợ các nạn nhân điều trị phục hồi chức năng, làm nhà tình nghĩa, thăm hỏi tặng quà, trao tặng xe lăn, hỗ trợ vốn sản xuất, cấp thẻ bảo hiểm y tế, tặng học bổng cho con nạn nhân đang học cao đẳng, đại học…

Hiện nay, toàn tỉnh Hòa Bình có 4.692 người nghi phơi nhiễm chất độc da cam, trong đó, phơi nhiễm trực tiếp 2.641 người, phơi nhiễm gián tiếp 2.051 người đang sinh sống tại 171 xã, phường, thị trấn thuộc 11 huyện, thành phố.

Từ năm 2007 đến nay, toàn tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận 2.782 hồ sơ người hoạt động kháng chiến đề nghị giám định sức khỏe, có 2.382 người đủ điều kiện được hưởng trợ cấp, gồm 1.782 người hưởng trực tiếp, 600 người hưởng gián tiếp.

Thanh Hà