In bài viết

Trí thức trẻ của Đề án 500 được phụ cấp công vụ

(Chinhphu.vn) – Ông Cầm Văn Cương là trí thức trẻ thuộc dự án trí thức trẻ của tỉnh Sơn La, được phân công tác tại xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp từ ngày 19/2/2013. Ông Cương hỏi, ông có thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ không?

22/05/2018 16:45

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ thì Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ “được hưởng chính sách như đối với cán bộ, công chức công tác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP”.

Như vậy, đội viên Cầm Văn Cương và tất cả các bạn đội viên còn lại của Đề án 500 đều được hưởng chế độ công vụ như công chức cấp xã.

Chinhphu.vn