In bài viết

Triển khai hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 313/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về triển khai một số hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước.

11/08/2014 15:56

 

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông sớm hoàn thành kiến trúc chuẩn hệ thống thông tin quốc gia để ban hành; chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, đề xuất nhân rộng mô hình hệ thống thông tin chính quyền điện tử Đà Nẵng để áp dụng triển khai tại các địa phương khác nếu mô hình này thực sự có hiệu quả tốt; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu các Bộ, ngành đề xuất danh mục các dữ liệu cơ bản liên quan tới người dân trong phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, địa phương mình, phục vụ cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp về dân số của Chính phủ; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành trước ngày 20/8/2014.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai mở rộng Mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ kết nối cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, tạo lập nền tảng triển khai thống nhất các hệ thống thông tin, các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp.

Phan Hiển