In bài viết

Triển khai quyết định của Bộ Tổng Tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ

(Chinhphu.vn) - Chiều 13/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ Tổng Tham mưu về việc thành lập mới, tổ chức lại và đổi tên một số đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa.

14/03/2019 09:46
Lễ Công bố quyết định của Bộ Tổng Tham mưu về thành lập mới, sắp xếp lại một số tổ chức thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa.
Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã công bố một số quyết định của Bộ Tổng Tham mưu; theo đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa thành lập Ban Đối ngoại; tổ chức lại Đại đội Thông tin thành Trung đội Thông tin; sáp nhập Ban Quân huấn và Ban Tác chiến thành Ban Tác huấn thuộc phòng Tham mưu; tổ chức lại Bệnh xá Biên phòng tỉnh thành tổ quân y có giường lưu, thuộc Phòng Hậu cần; tổ chức lại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thanh Hóa thành Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Cảng Thanh Hóa thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn; đổi tên Ban Nghiệp vụ cơ bản thành Ban Nội biên thuộc Phòng Trinh sát.

Phát biểu tại lễ công bố, Đại tá Nguyễn Văn Thú, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đề nghị các phòng, ban, đơn vị cần khẩn trương phối hợp giải quyết kịp thời các công việc liên quan, tiến hành rà soát điều động, bổ nhiệm, sắp xếp lại quân số cán bộ, chiến sĩ cũng như vật chất, trang bị cho các đơn vị được thành lập, sáp nhập theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu, nhằm sớm ổn định tổ chức, đi vào hoạt động, không để gián đoạn quá trình thực hiện nhiệm vụ./.