In bài viết

Triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Quốc phòng về công tác cán bộ

(Chinhphu.vn) - Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Đại tá Vũ Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân thay Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân.

01/01/2022 09:55

Chuẩn đô đóc Đỗ Văn Yên và Đại tá Vũ Anh Tuấn ký biên bản bản giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chỉnh ủy Vùng 2 Hải quân.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân vừa tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2. Thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Đảng ủy Quân chủng, Tư lệnh Vùng 2 chủ trì hội nghị.

Theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Đại tá Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng Cán bộ, Cục Chính trị Hải quân được bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân thay Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân.

Tại hội nghị Chuẩn đô đóc Đỗ Văn Yên và Đại tá Vũ Anh Tuấn đã ký biên bản bản giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chỉnh ủy Vùng 2 Hải quân.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chúc mừng Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên và Đại tá Vũ Anh Tuấn.

Phát biểu sau ký kết biên bản bàn giao, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Vùng 2, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận và trân trọng cảm ơn những đóng góp của Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên trong quá trình công tác tại Vùng 2. Đồng chí Tư lệnh Vùng mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ Vùng 2, góp phần xây dựng Quân chủng và Vùng 2 Hải quân ngày càng vững mạnh, phát triển.

Đồng chí Tư lệnh Vùng 2 cũng mong muốn Đại tá Vũ Anh Tuấn trên cương vị, chức trách mới sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, triển khai hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao./.