In bài viết

Triển khai quyết định nhân sự của Bộ Quốc phòng

(Chinhphu.vn) - Đảng ủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang vừa tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

02/12/2019 08:28

Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

Theo các quyết định của Bộ Quốc phòng: Thượng tá Trần Nam Trung, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên;

Thượng tá Hoàng Ngọc Định, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

Phát biểu tại buổi bàn giao, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của Thượng tá Trần Nam Trung trong hơn 16 năm công tác tại đơn vị. Đối với đồng chí Hoàng Ngọc Định, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Hà Giang mong muốn trên cương vị mới, đồng chí tiếp tục phát huy trình độ, năng lực, đoàn kết thống nhất cùng tập thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương./.