In bài viết

Trợ cấp một lần khi chuyển công tác khỏi vùng khó khăn thế nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Đức Dũng (tỉnh Quảng Ninh) công tác ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ĐBKK) được 6 năm rồi chuyển công tác ra khỏi vùng ĐBKK. Sau đó ông Dũng lại được phân công về công tác tại địa bàn ĐBKK 5 năm nữa. Tổng thời gian công tác tại các xã ĐBKK là 11 năm không liên tục.

04/09/2018 11:02
Ông Dũng hỏi, nay ông được điều động về công tác tại xã không thuộc danh mục ĐBKK thì có được hưởng trợ cấp 1 lần không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau
:

Theo Khoản 1, Điều 8, Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ công chức viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK, đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK.

Căn cứ Khoản 2c, Điều 11, Nghị định 116/2010/NĐ-CP “Đối với trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK hoặc nghỉ hưu thì cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trước khi đối tượng chuyển công tác hoặc nghỉ hưu chi trả”.

Đề nghị ông liên hệ với cơ quan quản lý trước khi ông chuyển công tác ra khỏi khu vực ĐBKK để lập hồ sơ và giải quyết.
Chinhphu.vn