In bài viết

Trợ cấp một lần khi chuyển khỏi vùng đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu

(Chinhphu.vn) – Bà Vùi Thị Chung là giáo viên công tác tại các xã vùng cao của huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai được 18 năm. Hiện nay bà đã chuyển công tác về TP. Lào Cai.

22/02/2019 15:02

Theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP, bà được hưởng trợ cấp chuyển vùng, nhưng sau gần 2 năm chuyển công tác, bà vẫn chưa được chi trả mặc dù đã có quyết định chi trả của Chủ tịch UBND huyện. Bà Chung đề nghị xem xét giải quyết chế độ với trường hợp của bà.

Về vấn đề này, UBND huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai trả lời như sau:

Căn cứ Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Điều 6 Nghị định quy định về trợ cấp chuyển vùng khi ra khỏi vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được đơn vị nơi tiếp nhận, bố trí phân công công tác chi trả một lần.

Theo Điều 8 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định về trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì bà Vùi Thị Chung thuộc đối tượng được hưởng chế độ.

UBND huyện đề nghị bà Chung liên hệ với đơn vị tiếp nhận để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ và giải quyết chế độ trợ cấp chuyển vùng.

Hiện tại, UBND huyện mới được phân bổ nguồn từ Sở Tài chính, thời gian tới sẽ phân khai kinh phí và chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan chi trả chế độ trong quý I/2019.

Chinhphu.vn