In bài viết

Trợ cấp thôi việc trường hợp viên chức chết

(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của bà Phạm Thị Thu Sương, người chú của bà là giáo viên trường THPT Thủ Khoa Huân, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang từ năm 1980. Năm 2016, chú của bà mắc bệnh và chết.

18/11/2016 08:20

Bà Sương tham khảo Bộ luật Lao động, thấy có quy định trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao động chết thì được giải quyết trợ cấp thôi việc. Luật Viên chức cũng có quy định, khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức hưởng trợ cấp thôi việc.

Tuy nhiên, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức lại không có quy định trợ cấp thôi việc đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng làm việc khi viên chức chết. Bà Sương hỏi, trường hợp chú của bà có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Viên chức thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Viên chức. Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Viên chức hiện hành không quy định chế độ trợ cấp thôi việc đối với viên chức mắc bệnh hiểm nghèo chết.

Tuy nhiên, Bộ luật Lao động áp dụng chung đối với người lao động có quy định tại Khoản 6, Điều 36, "người lao động chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết" thì được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại Khoản 1, Điều 48.

Đồng thời, Khoản 3, Điều 240 Bộ luật Lao động quy định, "Chế độ lao động đối với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, tổ chức xã hội khác và xã viên hợp tác xã do các văn bản pháp luật khác quy định nhưng tùy từng đối tượng mà được áp dụng một số quy định trong Bộ luật này".

Vì vậy, căn cứ quy định tại Bộ luật Lao động và trường hợp cụ thể để đơn vị sự nghiệp xem xét áp dụng thực hiện.

Chinhphu.vn