In bài viết

Trợ cấp tuất một lần khi người thân đang hưởng lương hưu chết

(Chinhphu.vn) – Ông của bà Lê Thị Trâm Anh (tỉnh Quảng Nam) chết ngày 11/6/2017, ông của bà đang hưởng lương hưu 3.464.000 đồng/tháng, được tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhì. Bà của bà Trâm Anh đang hưởng trợ cấp thương binh 1.057.000 đồng/tháng và tuất hàng tháng là 575.000 đồng/tháng.

24/10/2017 11:02

Bà Trâm Anh hỏi, sau khi ông của bà chết, gia đình bà được hỗ trợ mai táng phí như thế nào? Bà của bà có được hưởng chế độ gì không? Nếu có, cần thủ tục gì?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 và Khoản 2 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người đang hưởng lương hưu khi chết người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người đang hưởng lương hưu chết. Đối chiếu quy định trên, trường hợp ông của bà Trâm Anh chết ngày 11/6/2017, mức lương cơ sở tại thời điểm ông của bà chết là 1.210.000 đồng. Do đó, gia đình bà được nhận tiền mai táng là  1.210.000 x 10 = 12.100.000 đồng.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2, Khoản 3 Điều 67 và Khoản 3 Điều 69 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, nếu bà của bà Trâm Anh chỉ có thu nhập hàng tháng từ tiền trợ cấp tuất là 575.000 đồng thấp hơn mức lương cơ sở (không tính thu nhập từ trợ cấp thương binh 1.057.000 đồng) và tại thời điểm tháng 6/2017 bà của bà đã đủ 55 tuổi trở lên thì bà của bà thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Nếu gia đình bà không có người đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc đủ điều kiện nhưng lựa chọn không hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì gia đình bà được hưởng trợ cấp tuất 1 lần.

Về thủ tục hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất 1 lần đối với bà của bà, đề nghị gia đình liên hệ với Bảo hiểm xã hội địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn