In bài viết

Trợ cấp với thân nhân người bị nhiễm chất độc hóa học

(Chinhphu.vn) – Khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết, thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng như thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết.

27/02/2019 09:02

Trước đây bố của bà Nguyễn Thị Luyện (tỉnh Hải Dương) hưởng chế độ người kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tỷ lệ 61% sau đó không hiểu vì lý do gì đã bị cắt giảm ở mức dưới 61%. Bố của bà đã đi giám định lại sức khỏe để đủ điều kiện hưởng lại chế độ 61%.

Từ tháng 12/2014, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương đã ra quyết định cho bố của bà được hưởng lại chế độ 61% như ban đầu, tháng 9/2018 bố của bà chết. Mẹ của bà sinh năm 1947 làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ tiền tuất hàng tháng, nhưng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương có văn bản trả lời là mẹ bà không được hưởng chế độ này.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Luyện đề nghị cơ quan chức năng giải đáp rõ vấn đề trên.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Khoản 5 Điều 42 Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định “Khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết, thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng như thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết”.

Về trường hợp mẹ của bà Luyện, cần xem xét hồ sơ cụ thể để nghiên cứu trả lời. Hiện nay, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phân cấp thực hiện lưu trữ, quản lý hồ sơ người có công với cách mạng. Do vậy, đề nghị bà liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, căn cứ vào hồ sơ Sở đang quản lý và quy định để xem xét trường hợp cụ thể và hướng dẫn, trả lời theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn