In bài viết

Trợ giảng trung tâm ngoại ngữ có được hỗ trợ?

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Lê Quỳnh Như (Long An) hỏi, chủ Trung tâm ngoại ngữ có được hỗ trợ do phải đóng cửa phòng chống dịch theo quy định của nhà nước hay không? Bà làm trợ giảng ở Trung tâm ngoại ngữ nhưng không có hợp đồng lao động thì có được nhận hỗ trợ không?

12/04/2022 10:02

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An trả lời vấn đề này như sau:

Qua báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành xác minh, trường hợp bà Nguyễn Lê Quỳnh Như, sinh năm 1994, cư trú tại Ấp 1, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, ngành nghề: Trợ giảng Trung tâm ngoại ngữ Oai Nguyễn, Ấp 1 xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An (cơ sở tại gia đình).

Căn cứ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 và Quyết định số 10231/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Long An về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Long An, trường hợp bà Nguyễn Lê Quỳnh Như không đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định vì không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định.

Chinhphu.vn