In bài viết

Trực trong thời gian đi học có được phụ cấp ưu đãi nghề?

(Chinhphu.vn) - Bà Phạm Ngân (Hà Nội) làm việc tại bệnh viện huyện, được cử đi học chuyên khoa I tại Trường Đại học Y Hà Nội từ tháng 11/2019 đến nay. Bà Ngân hỏi, trong thời gian đi học bà có về trực và làm tại bệnh viện vào các ngày cuối tuần thì có được hưởng chế độ ưu đãi nghề không?

24/06/2021 08:02

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế, thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế gồm:

- Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Thời gian đi học tập ở trong nước liên tục trên 3 tháng, không trực tiếp làm chuyên môn y tế theo nhiệm vụ được phân công đối với công chức, viên chức;

- Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH;

- Thời gian tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ làm chuyên môn y tế từ 1 tháng trở lên;

- Thời gian được cơ quan có thẩm quyền điều động đi công tác, làm việc không trực tiếp làm chuyên môn y tế liên tục từ 1 tháng trở lên.

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC, đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề là “công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế…”.

Câu hỏi của bà Phạm Ngân chưa nêu rõ được cử đi học theo hình thức nào để trả lời cụ thể. Do vậy, nếu thời gian bà Phạm Ngân được cử đi học chuyên khoa I theo hình thức tập trung tại Trường Đại học Y Hà Nội từ tháng 11/2019 đến nay theo quyết định của cơ quan chủ quản, không thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế theo nhiệm vụ được phân công của cấp có thẩm quyền thì không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế.

Chinhphu.vn