In bài viết

Trung tâm bồi dưỡng chính trị tính lương thêm giờ thế nào?

(Chinhphu.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Lê Thị Hường, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai đề nghị được hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc áp dụng chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với Ban Giám đốc của Trung tâm.

02/08/2016 10:02

Theo phản ánh của bà Hường, ngày 4/7/2009, Tỉnh uỷ Gia Lai có công văn về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố, trong đó quy định, giám đốc, phó giám đốc và giảng viên chuyên trách được hưởng và tính chế độ dạy vượt giờ theo Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC và Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT.

Đến năm 2013, Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập được ban hành và thay thế Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, Trung tâm của bà Hường đã tính tiền dạy thêm giờ của Ban Giám đốc theo Thông tư 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.

Ngày 16/6/2016, Đoàn Thanh tra tỉnh kiểm tra và yêu cầu cơ quan bà Hường tính tiền thêm giờ theo Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức, với lý do đối tượng áp dụng Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC không có Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Bà Hường đề nghị giải đáp, cơ quan của bà tính tiền thêm giờ theo văn bản nào thì đúng?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Ngày 8/3/2013, liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Theo quy định tại Điều 1 của Thông tư, nhà giáo giảng dạy ở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện) không thuộc đối tượng áp dụng tính hưởng chế độ trả lương dạy thêm giờ quy định tại Thông tư liên tịch này.

Để bảo đảm chính sách đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy làm vượt giờ theo quy định, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai có thể căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện.

Chinhphu.vn