In bài viết

Trung tướng Trần Hoài Trung tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 7

(Chinhphu.vn) – Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu, Bí thư Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7 tái đắc cử Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

07/08/2020 13:20

Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu 7 nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI ra mắt đại hội. 

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương; nắm vững vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Quân khu, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm, sôi nổi thảo luận tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và thông qua với sự nhất trí cao về Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2015 – 2020; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ X.

Đại hội khẳng định những kết quả quan trọng, nổi bật sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, đại hội đánh giá khách quan, toàn diện những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm. Đại hội phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong thời gian tới, đề ra phương hướng, mục tiêu, các khâu đột phá và những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để lãnh đạo LLVT Quân khu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Đại hội đã dân chủ thảo luận, lựa chọn và bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 20 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 6 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gồm 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu, Bí thư Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7 tái đắc cử Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu bế mạc đại hội.

Phát biểu bế mạc đại hội, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 khẳng định: Thành công của đại hội một lần nữa khẳng định sự dân chủ, đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm của Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 7 đang được phát huy cao độ. Đại hội tiếp tục kế thừa trí tuệ, công lao của các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đi trước được đổi mới và phát triển phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thành công của Đại hội đã khẳng định và làm đẹp thêm truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng” của lực lượng vũ trang Quân khu, chứng tỏ sức bật mạnh mẽ của Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu trong nhiệm kỳ qua và những nhiệm kỳ tới.

Thành công của đại hội là khởi đầu rất thuận lợi để lực lượng vũ trang Quân khu 7 tiếp tục đoàn kết thành một khối thống nhất, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, khai thác tối đa mọi nguồn lực, triển khai thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, quyết tâm nâng cao sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, gắn chặt thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn chiến lược, trọng điểm phía Nam của Tổ quốc.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 yêu cầu mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Quân khu luôn nêu cao tinh thần dân chủ, đoàn kết, tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; khắc phục dứt điểm hạn chế, yếu kém; kiên quyết không để suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là cán bộ chủ trì ở các cấp luôn phải phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, nêu gương sáng, thương yêu đồng chí, kính trọng Nhân dân, sống có nghĩa, có tình, tiếp tục hiến kế, góp công hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu 7 nhiệm kỳ 2020 – 2025

1- Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu

2- Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu

3- Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu

4- Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu

5- Thiếu tướng Võ Văn Thi, Phó Tư lệnh Quân khu

6- Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu

7- Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy Quân khu

8- Đại tá Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu

9- Đại tá Phạm Văn Thuận, Phó Tham mưu trưởng Quân khu

10- Đại tá Đặng Văn Lẫm, Phó Tham mưu trưởng Quân khu

11- Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu,  Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu

12- Đại tá Nguyễn Như Trúc,  Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu

13- Đại tá Huỳnh Tấn Hùng, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu

14- Đại tá Nguyễn Văn Thành, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu

15- Đại tá Nguyễn Quốc Khoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu

16- Đại tá Trần Anh Dũng, Chánh Thanh tra Quốc phòng Quân khu

17- Đại tá Lê Minh Tòng, Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu

18- Đại tá Phạm Anh Tuấn, Chính ủy Sư đoàn 5

19- Đại tá Trần Ngọc Minh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 302

20- Đại tá Nguyễn Ngọc Ánh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 317

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 nhiệm kỳ 2020 – 2025

1. Trung tướng Trần Hoài Trung - Chính ủy Quân khu

2. Trung tướng Võ Minh Lương - Tư lệnh Quân khu

3. Thiếu tướng Đặng Văn Hùng - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu

4. Thiếu tướng Du Trường Giang - Phó Tư lệnh Quân khu

5. Thiếu tướng Võ Văn Thi  - Phó Tư lệnh Quân khu

6. Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh - Phó Chính ủy Quân khu