In bài viết

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng được đào tạo cán bộ quản lý và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm KHCN &Tư vấn đầu tư - Đại học Bách khoa Đà Nẵng và đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng về việc tham gia công tác đào tạo thí nghiệm viên và cán bộ quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Xét năng lực, điều kiện vật chất và đội ngũ giảng viên của Trung tâm KHCN&Tư vấn đầu tư, Bộ Xây dựng đã chấp thuận để Trung tâm KHCN&Tư vấn đầu tư - Đại học Bách khoa Đà Nẵng tham gia công tác đào tạo thí nghiệm viên và cán bộ quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với nội dung sau:

09/02/2011 09:28

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm KHCN &Tư vấn đầu tư - Đại học Bách khoa Đà Nẵng và đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng về việc tham gia công tác đào tạo thí nghiệm viên và cán bộ quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Xét năng lực, điều kiện vật chất và đội ngũ giảng viên của Trung tâm KHCN&Tư vấn đầu tư, Bộ Xây dựng đã chấp thuận để Trung tâm KHCN&Tư vấn đầu tư - Đại học Bách khoa Đà Nẵng tham gia công tác đào tạo thí nghiệm viên và cán bộ quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với nội dung sau:

Đối với đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng: Đối tượng tuyển sinh là cán bộ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp chuyên ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, địa kỹ thuật, kỹ thuật môi trường xây dựng; Nhân viên có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học và đã tham gia phục vụ công tác thí nghiệm 3 năm trở lên.

Chương trình đào tạo thí nghiệm viên theo chương trình khung do Bộ Xây dựng quy định, gồm các lĩnh vực: Thí nghiệm đất xâydựng; Thí nghiệm vật liệu xây dựng(cát, đá, xi măng); Bê tông và vật liệu chế tạo bê tông; Thí nghiệm nhựa và bê tông nhựa; Thí nghiệm nước xây dựng và môi trường; Thí nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thí nghiệm không phá hủy- NDT.

Đối với đào tạo cán bộ quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng: Đối tượng tuyển sinh là Kỹ sư đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng; Đã có chứng chỉ thí nghiệm viên.

Chương trình khung đào tạo cán bộ quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng quy định tại Quyết định số 77/QĐ-BXD ngày 21/1/2010.
Theo : Báo Xây dựng điện tử