In bài viết

Trường hợp bệnh binh được phục hồi chế độ ưu đãi

(Chinhphu.vn) – Bố của ông Lương Văn Đạt (Thái Bình) là bệnh binh 2/3. Bố ông vi phạm pháp luật, bị cải tạo giam giữ 10 năm, nhưng thi hành án được 4 năm 2 tháng thì được đặc xá. Ông Đạt hỏi, bố của ông có được tiếp tục hưởng chế độ bệnh binh như trước không và khi từ trần có được hưởng chế độ mai táng phí không?

20/06/2019 11:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 44 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Khoản 2, Điều 67 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ thì:

Người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội không thuộc các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, bị phạt tù có thời hạn thì trong thời gian chấp hành hình phạt tù bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi và được ra quyết định phục hồi chế độ ưu đãi từ tháng liền kề khi có quyết định chấp hành xong hình phạt tù của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp bố của ông nếu phạm tội không thuộc các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia thì sẽ được phục hồi chế độ ưu đãi đối với bệnh binh theo quy định nêu trên. Các chế độ ưu đãi khác đối với bệnh binh được thực hiện đầy đủ, bao gồm cả chế độ mai táng phí sau khi từ trần.

Chinhphu.vn