In bài viết

Trường hợp CCVC không được bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo

(Chinhphu.vn) - Ông Trần Công Lý (Cà Mau) được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường mầm non từ ngày 7/1/2010, đến ngày 2/4/2015 ông được bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng, thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm, được tính kể từ ngày 7/1/2015.

28/04/2020 14:02

Sau khi hết thời hạn bổ nhiệm lại, UBND huyện dự kiến điều động, bổ nhiệm ông giữ chức vụ Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng ở trường khác (do theo quy định mỗi Hiệu trưởng không được quản lý một trường quá 2 nhiệm kỳ). Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình và điều kiện đi lại khó khăn, ông Lý có nguyện vọng được công tác gần nhà nên làm đơn xin thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng để xuống làm Phó hiệu trưởng nhưng không được UBND huyện đồng ý.

Ông Lý đã làm đơn xin thôi việc, ký ngày 21/1/2020. Ngày 22/1/2020, UBND huyện ký quyết định cho ông thôi việc với đối tượng là viên chức, lý do là ông đã hết thời gian giữ chức Hiệu trưởng (do Hiệu trưởng là công chức, ông Lý đã thi đậu trong kỳ thi nâng ngạch công chức và đã được bổ nhiệm giữ ngạch chuyên viên).

Đến thời điểm Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định chấp thuận cho ông thôi việc theo nguyện vọng thì Chủ tịch UBND huyện chưa ban hành bất kỳ một văn bản nào về không bổ nhiệm lại và phân công nhiệm vụ khác đối với bản thân ông, do trong thời gian giữ chức vụ, ông luôn được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại theo quy định.

Ông Lý hỏi, khi hết thời hạn bổ nhiệm lại, ông có đương nhiên không còn là Hiệu trưởng hay không và ông thôi việc với đối tượng là viên chức có phù hợp với quy định của pháp luật hay không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Tại khoản 1 và khoản 5 Điều 41 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức có quy định về bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: “1. Cơ quan quản lý công chức phải thực hiện bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định này. 5. Công chức lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được bổ nhiệm lại thì cơ quan có thẩm quyền bố trí, phân công công tác khác”.

Như vậy, đối với trường hợp của ông Trần Công Lý, khi hết thời hạn bổ nhiệm lại thì cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức phải thực hiện bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức không bổ nhiệm lại thì ông được xác định là viên chức. Theo đó, việc bố trí, phân công công tác... được thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

Chinhphu.vn