In bài viết

Trường hợp được chuyển đổi chức vụ theo vị trí việc làm mới

(Chinhphu.vn) – Trường hợp hợp nhất đơn vị mà đảm nhiệm chức vụ tương đương với chức vụ cũ (trưởng phòng) thì tập thể lãnh đạo và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập mới trình cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập xem xét, quyết định chuyển đổi chức vụ theo vị trí việc làm mới tương ứng.

07/08/2021 08:02

Ông Nguyễn Thành Duy (Thừa Thiên – Huế) đề nghị giải đáp vấn đề sau:

Sau khi hợp nhất 2 phòng chuyên môn, một viên chức quản lý là trưởng phòng cũ được tín nhiệm, quyết định giữ chức vụ trưởng phòng mới. Tuy nhiên, viên chức này còn chưa đến 2 năm công tác là đủ tuổi về hưu.

Ông Duy hỏi, trường hợp này cơ quan cần ra quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo Điểm c Khoản 4 Điều 44 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP hay ra quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Trường hợp hợp nhất mà đảm nhiệm chức vụ tương đương với chức vụ cũ (trưởng phòng) thì tập thể lãnh đạo và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập mới trình cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập xem xét, quyết định chuyển đổi chức vụ theo vị trí việc làm mới tương ứng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 47 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP mà không phải thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu.

Thời hạn giữ chức vụ được tính kể từ thời điểm bổ nhiệm vào chức vụ trưởng phòng tại đơn vị cũ.

Chinhphu.vn