In bài viết

Trường hợp được cộng nối thời gian công tác trong ngành công an

(Chinhphu.vn) – Ông Hoàng Song Sâm (Bình Phước) công tác trong ngành công an từ tháng 9/1976 đến tháng 5/1990. Quyết định thôi việc của ông Sâm có ghi quyền lợi được hưởng gồm 14 tháng lương hiện lĩnh và tiền tàu xe cước phí hành lý không quá 70kg.

30/07/2018 10:37

Tháng 11/1991, ông Sâm được tuyển dụng làm công chức, tháng 9/2017, ông nghỉ hưu. Tháng 3/2018, ông nộp hồ sơ tại BHXH huyện Hớn Quản đề nghị được cộng nối thời gian công tác, tuy nhiên hồ sơ bị trả lại, sau đó ông nộp hồ sơ tại BHXH tỉnh Bình Phước nhưng không được giải quyết do đã nhận trợ cấp thôi việc.

Ông Sâm hỏi, thời gian công tác trong ngành công an từ tháng 9/1976 đến tháng 5/1990 ông chưa nhận trợ cấp một lần thì có được cộng nối với thời gian tham gia BHXH bắt buộc sau này để hưởng BHXH không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo nội dung câu hỏi, trường hợp ông có thời gian công tác trong ngành công an từ tháng 9/1976 đến tháng 5/1990, thôi việc trước ngày 15/12/1993. Từ tháng 11/1991, ông làm việc có tham gia BHXH và chưa nhận trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì trường hợp của ông thuộc đối tượng được cộng nối thời gian công tác trong ngành công an với thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH.

Đề nghị ông lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) và cung cấp quyết định thôi việc gốc cùng xác nhận của Công an huyện Hớn Quản về việc chưa nhận trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg nộp cơ quan BHXH để được xem xét, giải quyết và trả lời cụ thể.

Chinhphu.vn