In bài viết

Trường hợp được giám định bổ sung thương tật

(Chinhphu.vn) – Ông Lục Văn Hiền (tỉnh Đắk Lắk) đang hưởng trợ cấp thương binh hạng 4/4, mất sức lao động 31%. Thời gian gần đây, các vết thương tái phát. Khi chụp X-Quang phát hiện trong người còn gần 100 mảnh đạn. Ông Hiền hỏi, ông có được giám định lại không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

25/03/2017 09:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 30 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ, người bị thương đã giám định thương tật nhưng còn sót vết thương chưa được giám định thì được giám định bổ sung và tổng hợp tỷ lệ suy giảm khả năng lao động để hưởng chế độ ưu đãi.

Hồ sơ, thủ tục theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đề nghị ông liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn