In bài viết

Trường hợp không cần xin lại giấy chuyển tuyến KCB

(Chinhphu.vn) – Ông Phan Đình Duy ở tỉnh Quảng Ngãi, bị ung thư máu, khám bệnh tại Bệnh viện truyền máu huyết học TP. HCM, đang dùng thẻ gia hạn 1 tháng đến hết ngày 31/1/2016. Ông Duy hỏi, ông làm giấy chuyển tuyến cho thẻ gia hạn BHYT, sau khi có thẻ BHYT chính thức có cần làm lại giấy chuyển tuyến không?

07/05/2017 10:02

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Nếu thẻ cấp mới không có thay đổi về thông tin dữ liệu trên thẻ thì người bệnh không cần phải xin lại giấy chuyển tuyến, nếu có thay đổi thì phải xin lại giấy chuyển tuyến theo năm tài chính.

Bộ Y tế xin ghi nhận để bổ sung về thủ tục trong các văn bản hướng dẫn Luật BHYT.

Chinhphu.vn