In bài viết

Trường hợp nào bác sĩ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề?

(Chinhphu.vn) – Ông Hoàng Vũ Long (Hà Nội) là bác sĩ, đã được cấp chứng chỉ hành nghề nhưng không đăng ký hành nghề trong 2 năm. Trong 2 năm đó ông Long vẫn tham gia đào tạo liên tục tại cơ sở được Bộ Y tế cấp mã.

18/08/2023 09:02

Ông Long hỏi, trường hợp của ông có bị thu hồi chứng chỉ hành nghề không? Nếu xin cấp lại có cần thực tập hành nghề 18 tháng không? Hồ sơ cần những gì?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh, chứng chỉ hành nghề bị thu hồi trong trường hợp sau đây: Người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 2 năm liên tục.

Do ông đã không hành nghề trong thời gian 2 năm nên chứng chỉ hành nghề phải thu hồi theo quy định. Để được cấp lại chứng chỉ hành nghề, ông phải thực hành lại 18 tháng theo quy định.

Việc thực hành thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Chinhphu.vn