In bài viết

Trường hợp nào bị đình chỉ hưởng trợ cấp người có công?

(Chinhphu.vn) – Bố của ông Đỗ Trọng Nghĩa (tỉnh Thái Bình) bị nhiễm chất độc hóa học, được hưởng trợ cấp hơn 10 năm nay. Tháng 4/2016, bố ông sử dụng trái phép chất ma túy nên bị cắt trợ cấp. Ông Nghĩa hỏi, như vậy có đúng không?

26/01/2017 09:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì Nghị định này không áp dụng đối với những trường hợp "đang chấp hành án tù giam, tù chung thân hoặc bị kết án về một trong các tội phạm về xâm phạm an ninh quốc gia".

Điều 67 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn xử lý đối với người đang hưởng chế độ ưu đãi theo Pháp lệnh mà phạm tội.

Trường hợp bố của ông là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được hưởng trợ cấp đã hơn 10 năm. Nay như ông trình bày, bố của ông vi phạm pháp luật về tội sử dụng trái pháp chất ma túy nên bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ trợ cấp ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là đúng với quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn