In bài viết

Trường hợp nào cần điều chỉnh giấy phép xây dựng?

(Chinhphu.vn) - Bà Trần Thị Mỹ Tuyên (Kon Tum) hỏi, bà xây nhà với diện tích và chiều cao nhỏ hơn giấy phép xây dựng đã cấp thì có cần phải điều chỉnh giấy phép không? Nếu điều chỉnh bà có phải nộp thuế nữa không?

20/05/2021 10:02

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng:

“2. Nội dung về quản lý trật tự xây dựng:

a) Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng: Việc quản lý trật tự xây dựng theo các nội dung của giấy phép xây dựng đã được cấp và quy định của pháp luật có liên quan;”.

Việc nộp thuế, phí thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và địa phương.

Do đó, đề nghị bà căn cứ các quy định nêu trên và giấy phép xây dựng đã được cấp để thực hiện. Trường hợp chưa rõ, đề nghị bà liên hệ với cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn