In bài viết

Trường hợp nào cần học định hướng chuyên khoa?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Hữu Giàu (Cần Thơ) hỏi, bác sĩ đa khoa có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh chuyên khoa nội muốn học lên chuyên khoa cấp I thì cần học định hướng chuyên khoa nội không?

14/11/2022 09:02

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Bác sĩ đa khoa có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh chuyên khoa nội muốn học lên chuyên khoa cấp I thì không cần học định hướng chuyên khoa nội.

Chinhphu.vn