In bài viết

Trường hợp nào được bảo lưu kết quả tuyển sinh 2016?

(Chinhphu.vn) - Thí sinh Lê Thị Thuý Hường (Hải Phòng) hỏi: Nếu năm nay tôi đỗ đại học nhưng vì lý do riêng mà không thể đi học thì tôi có thể làm thủ tục nhập học rồi bảo lưu kết quả để năm sau học có được không?

25/07/2016 14:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, thí sinh được bảo lưu kết quả tuyển sinh để vào học năm sau trong trường hợp: do ốm đau, tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên.

Chinhphu.vn