In bài viết

Trường hợp nào được ký hợp đồng không thời hạn sau tập sự?

(Chinhphu.vn) - Ông Đăng Độ (Thanh Hóa) được tuyển dụng viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. UBND huyện ký hợp đồng thời hạn 12 tháng từ ngày 30/9/2020 đến ngày 30/9/2021, sau đó ký hợp đồng xác định thời hạn 5 năm. Ông Độ hỏi, việc ký hợp đồng với ông như vậy có đúng không?

25/03/2022 08:02

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14 sửa đổi Điều 25 Luật Viên chức, khi ông được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thuộc trường hợp được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn sau thời gian tập sự, thử việc.

Do đó, để bảo đảm quyền lợi của ông, ông nên liên hệ với cấp thẩm quyền ký hợp đồng lao động với ông để được giải đáp cụ thể.

Chinhphu.vn