In bài viết

Trường hợp nào được miễn gọi nhập ngũ?

(Chinhphu.vn) - Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên thì được miễn gọi nhập ngũ.

03/03/2020 07:02
Em trai của ông Háu Nhật Huy được UBND tỉnh Đồng Tháp cử đi đào tạo đại học hệ chính quy ngành Bác sỹ Y học cổ truyền tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ, niên khóa 2013 – 2019. Sau khi tốt nghiệp, tháng 9/2019, Sở Y tế Đồng Tháp phân công em trai ông Huy đến nhận công tác tại Trung tâm y tế huyện Tân Hồng, là một huyện biên giới của tỉnh.

Huyện Tân Hồng là huyện “có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” theo quy định tại Phụ lục II Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Điểm đ khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ đối với trường hợp: “Cán bộ, công chức, viên chức thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên”.

Ông Huy hỏi, em trai ông có thuộc đối tượng được miễn gọi nhập ngũ không?

Về vấn đề này, Cục Quân lực, Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Điểm e khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định: “Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật” thì được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Điểm đ khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định: “Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên” thì được miễn gọi nhập ngũ.

Như vậy, nếu đúng như nội dung kiến nghị của ông Háu Nhật Huy, em trai của ông thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Khi có thời gian công tác, làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 24 tháng trở lên thì được miễn gọi nhập ngũ.

Chinhphu.vn