In bài viết

Trường hợp nào không phải bổ sung chứng chỉ chuyên viên?

(Chinhphu.vn) - Công chức đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức chuyên ngành hành chính, ngạch công chức chuyên ngành văn thư từ trước ngày Thông tư số 02/2021/TT-BNV có hiệu lực thi hành thì được xác định là đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn của ngạch công chức chuyên ngành hành chính, ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

11/12/2022 14:02

Bà Phạm Hồng Ảnh (Bình Thuận) là cán bộ xã. Năm 2014, bà có bằng Đại học Hành chính và được xếp lương ngạch chuyên viên 01.003 (chưa tham gia chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên). Năm 2020, bà được điều động làm Phó Trưởng ban Pháp chế của HĐND huyện, vẫn xếp lương ngạch 01.003.

Bà Ảnh hỏi, bà có phải học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên không, nếu không thì cần phải có giấy tở gì để xác nhận trình độ về kiến thức quản lý nhà nước?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định: "1. Công chức đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức chuyên ngành hành chính, ngạch công chức chuyên ngành văn thư theo quy định của pháp luật từ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được xác định là đáp ứng quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn của ngạch công chức chuyên ngành hành chính, ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư này tương ứng với ngạch công chức đã được bổ nhiệm".

Do đó, trường hợp của bà Phạm Hồng Ảnh đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên trước ngày 1/8/2021 thì được xem là đáp ứng về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch đã được bổ nhiệm và không phải bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Chinhphu.vn