In bài viết

Trường hợp nào làm việc trước năm 1995 được cấp sổ BHXH?

(Chinhphu.vn) – Ông Đặng Thanh Tùng hiện làm việc tại VNPT TP. Hồ Chí Minh, tốt nghiệp đại học năm 1981, được phân công về làm việc tại Xí nghiệp Viettronics Biên Hòa. Năm 1989, làm việc tại Công ty Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn. Năm 1992, ông Tùng xin làm việc tại Bưu điện TP. Hồ Chí Minh, nhưng không được tiếp nhận chuyển công tác mà ký hợp đồng mới.

02/03/2015 10:02

Năm 1996, Công ty Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) có xác nhận cho ông Tùng nghỉ việc, nhưng không có quyết định nghỉ việc và cũng chưa giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc. Vậy theo Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chế độ trợ cấp đối với người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 1/1/1995 thì ông Tùng có được chế độ bảo lưu để cấp sổ BHXH thời gian trước đây không?

Hiện nay ông Tùng đang giữ các giấy tờ: Quyết định nâng lương khi chấm dứt thời gian tập sự năm 1983; Quyết định chuyển công tác từ Xí nghiệp Viettronics Biên Hòa về UBND quận 1 - Công ty SAVICO; Quyết định tiếp nhận và điều động của UBND quận 1 về Công ty SAVICO năm 1989; Giấy xác nhận của SAVICO chưa giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc năm 1996.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời ông Đặng Thanh Tùng như sau:

Theo nội dung đơn của ông Tùng trình bày ông có thời gian làm việc từ năm 1981 đến năm 1992 sau đó làm việc tại Bưu điện TP. Hồ Chí Minh. 

Với hồ sơ hiện có thì từ năm 1992 đến trước khi ông ký hợp đồng năm 1996 làm việc tại Bưu điện TP. Hồ Chí Minh, ông không có quyết định thuyên chuyển công tác của Công ty SAVICO và quyết định tiếp nhận của Bưu điện TP. Hồ Chí Minh mà làm việc ký hợp đồng lao động mới từ năm 1996 và ông cũng không có quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép nghỉ chờ việc. Do đó thời gian công tác trước năm 1996 ông không thuộc trường hợp được cấp sổ BHXH theo Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội.

Chinhphu.vn