In bài viết

Trường hợp nào phải ban hành quyết định thu hồi đất?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Khanh (TPHCM) hỏi, khu đất (Nhà nước giao) do đơn vị A quản lý nhưng bị chiếm dụng trồng hoa màu, nay được giao lại cho huyện thực hiện dự án công trình công cộng, vậy có phải ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định hỗ trợ cho từng hộ đang canh tác trên đất không, hay chỉ cưỡng chế thu hồi đất mà không bồi thường hỗ trợ?

12/09/2023 09:02

Ông Khanh cũng muốn biết, nếu chỉ ban hành quyết định hỗ trợ mà không ban hành quyết định thu hồi đất thì có đúng không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại các từ Điều 74 đến Điều 94 Luật Đất đai đã quy định nguyên tắc, điều kiện, bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Để được hướng dẫn cụ thể, đề nghị ông liên hệ cơ quan Tài nguyên và Môi trường tại địa phương để được trả lời theo đúng thẩm quyền.

Chinhphu.vn