In bài viết

Trường hợp nào phải đăng ký ứng dụng thương mại điện tử?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp ứng dụng của doanh nghiệp không phục vụ mục đích xúc tiến thương mại hay bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì không phải thực hiện thủ tục thông báo hay đăng ký ứng dụng thương mại điện tử.

17/06/2020 08:02

Bà Bảo Yến (Hà Nội) làm việc tại công ty có vốn nước ngoài, không có giấy phép kinh doanh do Sở Công Thương cấp liên quan đến dịch vụ thương mại điện tử. Công ty của bà hiện xây dựng một ứng dụng trên điện thoại với hình thức như sau:

- Loại ứng dụng: Ứng dụng sức khỏe, lối sống.

- Tính năng: Ứng dụng đếm bước đi bộ của người dùng trong ngày, sau đó tặng cho người dùng một khoản điểm thưởng tương ứng với số bước đi bộ. Người dùng tích lũy điểm thưởng cho đến khi đạt 10.000 điểm thì có thể chuyển thành tiền mặt bằng cách yêu cầu chuyển tiền về ngân hàng. Hoặc người dùng có thể dùng điểm thưởng này để đổi thành thẻ cào điện thoại.

Hình thức cung cấp trên là một dạng chương trình khuyến mại và công ty bà không kinh doanh, buôn bán bất kì một sản phẩm nào trên ứng dụng.

Công ty bà Yến đã gửi hồ sơ đăng ký ứng dụng thương mại điện tử trên Hệ thống Quản lý hoạt động thương mại điện tử (online.gov.vn) của Bộ Công Thương, nhưng bị từ chối hồ sơ vì lý do mô hình hoạt động không phù hợp với quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử, và cần bổ sung Giấy phép kinh doanh do Sở Công Thương cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.

Bà Yến hỏi, trong trường hợp này, công ty của bà có cần phải đăng ký ứng dụng thương mại điện tử bán hàng không hay chỉ cần thông báo ứng dụng thương mại điện tử bán hàng? Sự khác nhau giữa việc đăng ký ứng dụng và thông báo ứng dụng như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương trả lời như sau:

Theo mô tả tính năng của ứng dụng và kết quả trả hồ sơ đăng ký của Bộ Công Thương trên Hệ thống Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn, thì ứng dụng của công ty bà Bảo Yến không phải thực hiện thủ tục thông báo hay đăng ký ứng dụng thương mại điện tử theo quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử.

Theo quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, thủ tục thông báo được áp dụng đối với ứng dụng bán hàng và thủ tục đăng ký được áp dụng đối với ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Ứng dụng của công ty bà Bảo Yến nếu chỉ đơn thuần đếm bước đi bộ của người sử dụng hàng ngày, không phục vụ mục đích xúc tiến thương mại hay bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì không phải đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

Chinhphu.vn