In bài viết

Trường hợp nào phải hủy thầu?

(Chinhphu.vn) - Ông Phùng Huy Diễn (Hà Nội) hỏi: Trong quá trình chấm hồ sơ dự thầu phát hiện chủ đầu tư không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu thì có phải tổ chức đấu thầu lại không? Nếu không thì xử lý như thế nào?

08/09/2016 11:02

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm a, Khoản 1, Điều 8 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, một trong những thông tin phải đăng tải trên hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia là kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, việc không đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được coi là vi phạm quy định của pháp luật đấu thầu nêu trên.

Liên quan đến việc huỷ thầu, việc huỷ thầu chỉ được thực hiện nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 17 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Chinhphu.vn