In bài viết

Trường hợp nào phải nộp phí đường bộ cho cả năm?

(Chinhphu.vn) - Nhà bà Phong Lan (Bắc Giang) có 5 chiếc xe máy. Tháng 11/2013 bà Lan nộp phí sử dụng đường bộ cho 5 chiếc xe này. Bà Lan thắc mắc, tại sao bà vẫn phải đóng phí cho năm 2013 mặc dù đã gần hết năm. Theo giải thích của cán bộ thu phí, nếu không có biên lai thu phí của năm 2013 thì năm 2014 bà Lan sẽ không được nộp phí.

05/03/2014 15:45

Bà Lan hỏi, việc giải thích của cán bộ thu phí như vậy có đúng không? Nếu mua xe cũ và đi ở cự ly gần thì có phải đóng phí không?

Vấn đề bà Lan hỏi, Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản c, mục 2, Điều 6 Thông tư 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện thì xe mô tô đăng ký mới trước ngày 1/1/2013 (thời điểm Thông tư 197/2012/TT-BTC có hiệu lực) thì tháng 1/2013 thực hiện khai, nộp phí cả năm 2013, mức thu phí 12 tháng.

Do câu hỏi của bà Lan chưa nêu rõ là xe máy của bà đăng ký mới từ khi nào? Tuy nhiên, nếu cơ quan thu phí mà thu cả năm 2013 thì có nghĩa là xe của bà đăng ký mới trước thời điểm ngày 1/1/2013.

Trường hợp xe của bà Lan đăng ký mới vào thời điểm từ ngày 1/1/2013 đến ngày 30/6/2013 thì phải nộp phí sử dụng đường bộ với mức thu bằng 1/2 mức thu của năm và thời điểm khai nộp chậm nhất đến ngày 31/7/2013.

Nếu xe đăng ký mới từ ngày 1/7/2013 đến ngày 31/12/2013, thì bà Lan phải thực hiện khai, nộp phí vào tháng 1 năm sau (chậm nhất ngày 31/1) và không phải nộp phí đối với thời gian còn lại của năm 2013.

Đóng phí sử dụng đường bộ là việc làm đúng theo chủ trương của Nhà nước, thực hiện Luật Giao thông đường bộ nhằm tạo nguồn vốn để bảo trì hệ thống đường bộ ngày một tốt hơn phục vụ nhu cầu đi lại của người dân được an toàn, êm thuận. Do đó, việc phương tiện lưu thông ở cự li gần thì không cần phải đóng phí là việc làm chưa đúng Luật.

Chinhphu.vn