In bài viết

Trường hợp nào phải thi lý thuyết khi cấp lại bằng lái xe?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Quốc Trung (Hải Phòng) được cấp giấy phép lái xe hạng B2 từ tháng 4/2011 và thời hạn đến ngày 18/4/2016. Ông được biết có thông tin thay đổi hạn của giấy phép lái xe B2 lên 10 năm. Ông hỏi, đến nay giấy phép của ông đã hết hạn chưa và ông có được đổi giấy phép sang thẻ nhựa không?

28/10/2016 10:02

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Thời điểm giấy phép lái xe hạng B2 của ông Nguyễn Quốc Trung được cấp tháng 4/2011 và có giá trị đến ngày 18/4/2016, do đó thời hạn của giấy phép lái xe B2 là 5 năm kể từ ngày được cấp. Tính đến thời điểm hiện tại (tháng 10/2016) giấy phép lái xe của ông đã quá hạn trên 3 tháng và dưới 1 năm.

Căn cứ Điểm a, Khoản 3, Điều 48 Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, thì ông Trung phải dự sát hạch lại lý thuyết hạng B2 để được cấp lại giấy phép lái xe hạng B2.

Chinhphu.vn