In bài viết

Trường hợp nào phải thử nghiệm các thông số chất lượng nước?

(Chinhphu.vn) - Công ty Sản xuất phanh Nissin Việt Nam có 100% vốn đầu tư Nhật Bản. Công ty có hoạt động lọc nước sạch bằng hệ thống R/O để cung cấp nước cho việc tưới cây, cung cấp nước cho nhà vệ sinh tại Công ty. Còn nước dùng để uống và nấu ăn thì Công ty mua nước đóng bình của đơn vị khác.

22/08/2019 11:02

Ngày 14/12/2018, Bộ Y tế có ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty Sản xuất phanh Nissin Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, Công ty chỉ lọc nước phục vụ trong nội bộ Công ty (các hoạt động tưới cây và cung cấp nước cho nhà vệ sinh) thì Công ty có thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 41/2018/TT-BYT không? Công ty có phải tiến hành thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch và công bố hợp quy theo tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Ngày 11/7/2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định quy định về các hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn và các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định 117/2007/NĐ-CP quy định Bộ Y tế ban hành quy chuẩn nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt (ăn uống, vệ sinh của con người).

Ngày 14/12/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BYT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo quy định tại Nghị định 117/2007/NĐ-CP. Vì vậy, Thông tư số 41/2018/TT-BYT chỉ áp dụng đối với nước sản xuất, cung cấp và tiêu thụ theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn và các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Căn cứ các quy định nêu trên, nước do Công ty tự sản xuất và sử dụng trong nội bộ Công ty (dùng để tưới cây, cung cấp nước cho nhà vệ sinh tại Công ty) không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định 117/2007/NĐ-CP và Thông tư số 41/2018/TT-BYT. Công ty không bắt buộc phải thực hiện việc thử nghiệm các thông số theo quy định tại Thông tư nêu trên.

Chinhphu.vn