In bài viết

Trường hợp nộp thuế khoán theo doanh thu thực tế

(Chinhphu.vn) – Bà Hồ Thị Lan (Hà Nội) mở cửa hàng kinh doanh từ tháng 8/2017. Bà dự kiến doanh thu khoán của 5 tháng thực tế kinh doanh là 50 triệu đồng. Bà Lan hỏi, bà có phải nộp thuế khoản doanh thu này không?

22/09/2017 09:02

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định, đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế của năm (12 tháng).

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán kinh doanh không trọn năm thì doanh thu tính thuế thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế kinh doanh.

Như vậy, trường hợp của bà doanh thu bình quân tháng là 10 triệu đồng tương ứng với một năm là 120 triệu đồng nên bà thuộc diện phải nộp thuế khoán tương ứng với doanh thu thực tế phát sinh từ tháng 8 đến hết tháng 12/2017.

Chinhphu.vn