In bài viết

Trường hợp trúng tuyển ĐH được miễn nghĩa vụ quân sự

(Chinhphu.vn) - Ông Vũ Sơn (sonvu94@...) dự thi vào Học viện An ninh nhân dân, nhưng mới đây ông nhận được giấy thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ông Sơn hỏi, nếu ông thi đỗ vào Học viện An ninh nhân dân thì có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không?

24/07/2013 09:20

Ông Nguyễn Văn Ly, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo-Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (Bộ Công an)  trả lời như sau: 

Công an nhân dân và Quân đội nhân dân là hai lực lượng vũ trang của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Vì vậy, đối với đối tượng được tuyển chọn vào công tác trong lực lượng Công an nhân dân, kể cả công dân phục vụ có thời hạn đều được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đối với trường hợp của ông Sơn nếu trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân thuộc Bộ Công an thì không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nếu thời điểm nhận giấy báo chiêu sinh của Học viện An ninh nhân dân (Trường hợp đủ điểm trúng tuyển) sau khi có giấy gọi nhập ngũ, ông cần xuất trình giấy báo chiêu sinh của nhà trường, báo cáo lãnh đạo của đơn vị quản lý tại thời điểm nhập ngũ về việc trúng tuyển vào trường Công an nhân dân. Trường hợp, không đỗ thì thực hiện theo quy định của Luật Nghĩa vụ Quân sự. 

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Đào tạo – Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (Bộ Công an)  đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Tiêu chuẩn dự thi vào các trường Công an nhân dân