In bài viết

Trường mầm non tư thục phải có giấy phép kinh doanh mới được hỗ trợ?

(Chinhphu.vn) - Bà Phạm Thị Kiều (Phú Yên) là Chủ Trường Mầm non tư thục Thiên Di. Bà được biết có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh đóng cửa vì dịch bệnh. Tuy nhiên, trường của bà không có giấy phép kinh doanh, chỉ được xã cấp cho 1 tờ giấy phép hoạt động và bà có đóng thuế cho Nhà nước.

16/08/2021 14:02

Theo bà Kiều được biết trên địa bàn tỉnh Phú Yên tất cả trường mầm non tư thục không có giấy phép kinh doanh mà chỉ có giấy cho phép hoạt động. Như vậy đồng nghĩa với việc trường bà Kiều và các trường mầm non khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên không được hưởng trợ cấp hay sao? Bà Kiều đề nghị cơ quan chức năng giải đáp.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên trả lời vấn đề này như sau:

Chương IV Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định về hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, cụ thể như sau:

Đối tượng, điều kiện hỗ trợ: Người lao động làm việc tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

- Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

- Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ: Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 14 Quyết định này.

Căn cứ những quy định trên, không có quy định nào yêu cầu cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp bắt buộc phải có giấy phép kinh doanh thì mới được hỗ trợ.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên phúc đáp cho bà Phạm Thị Kiều biết để thực hiện theo đúng quy định.

Chinhphu.vn